rozmiar
14 cm x 12 cm x 4 cm
technika
farba alkidowa na płótnie
rok
2017
rozmiar
70x100cm
technika
akryl, olej, farba ftalowa na płótnie
rok
2013
rozmiar
20x30cm
technika
farba ftalowa, olej, technika własna na płótnie
rok
2014
rozmiar
82x112cm
technika
olej,farba ftalowa na płótnie
rok
2014
rozmiar
27+32x20cm
technika
akryl, farba ftalowa, farba alkidowa
rok
2014
rozmiar
24x18cm
technika
olej, farba nitro na płótnie
rok
2013
rozmiar
70x50cm
technika
farba ftalowa na płótnie
rok
2014
rozmiar
70x50cm
technika
farba ftalowa na płótnie
rok
2014
rozmiar
70x50cm
technika
farba nitro, płótno
rok
2013
rozmiar
122x82cm
technika
akryl, farba alkidowa na płótnie
rok
2014
rozmiar
100x70cm
technika
perłowy akryl, farba alkidowa na płótnie
rok
2014
rozmiar
100x150cm
technika
olej, lakier ftalowy na płótnie
rok
2014
rozmiar
73x92cm
technika
mieszana
rok
2013
rozmiar
25 cm x 30 cm
technika
farba alkidowa na płótnie
rok
2018
rozmiar
25 cm x 30 cm
technika
farba nitro na płótnie
rok
2018
rozmiar
25 cm x 30 cm
technika
farba alkidowa oraz nitro na płótnie
rok
2018
rozmiar
12cm x 14 cm
technika
farba alkidowa oraz nitro na płótnie
rok
2018
rozmiar
12cm x 14 cm
technika
farba alkidowa, pompony na płótnie
rok
2018
rozmiar
14 cm x 12 cm
technika
farba alkidowa, inkrustacja szlagmentalem na płótnie
rok
2017
rozmiar
12cm x 14 cm
technika
farba alkidowa na płótnie
rok
2016
rozmiar
14 cm x 12 cm
technika
farba alkidowa na płótnie
rok
2017
rozmiar
14 cm x 12 cm
technika
farba alkidowa na płótnie
rok
2017
rozmiar
24x18cm
technika
farba ftalowa, czarny grunt na płótnie
rok
2014
rozmiar
140x100cm
technika
olej,pigment, akryl na płótnie
rok
2013
rozmiar
Coś czego nie ma
technika
110x92cm, farba ftalowa, czarny granit na płótnie
rok
2014
rozmiar
150x80cm
technika
akryl, farba ftalowa, farba alkidowa
rok
2013
rozmiar
12cm x 14 cm
technika
farba alkidowa na płótnie
rok
2016
rozmiar
technika
własna, akryl na płótnie
rok
2010
rozmiar
160x160
technika
własna, akryl na płótnie
rok
rozmiar
140x140
technika
własna, akryl na płótnie
rok

Izabela Chamczyk

Rocznik ‘80, malarstwo na Akademi Sztuk Piknychna we Wrocławiu ukoczyła z wyrónieniem w 2009 roku, studiowała take na ASP w Poznzniu w pracowni Dominika Lejmana w roku akademickim 2007/2008.

Malarka-performerka- buntowniczka, tworzy sztukprocesualn, pracuje w wielu mediach nieustannie redefiniujc ich granice, w idejej działawpisane semocje. Jej sztuka silnie oddziałuje na widza, wzbudza kontrowersje i dyskusje.

Finalistka najbardziej prestiowych konkursów takich jak: 10 konkurs im. E. Gepperta we Wrocławiu, 6 Treiennale Młodych w Orosku czy konkurs Fundacji Vordemberge - Gildewart w MOCAK’u. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”, oraz czasopisma Artluk dla Młodego Twórcy. Prace w kolekcji CSW w Toruniu i wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granic. Autorka wielu wystaw indywidalnych i uczestniczka kilkudziesiciu wystaw zbiorowych.

W roku 2013 przeprowadziła kontrowersyjny projekt pt: WOJNA DWUNASTOMIESICZNA, w ramach którego artystka zrealizowała 12 wystaw w 12 rónych miastach w 12 galeriach, czasem działajc rebeli- ancko , wicej na www.wojaizabelichamczyk.blogspot.com Mieszka i pracuje w Warszawie.

Wystawy indywidualne:

2013 WOJNA DWUNASTOMIESICZNA
o GRUDZIE. 12. WALKA O WOLNOŚĆ.
o LISTOPAD. 11 WALKA O NIEZALE
NOŚĆ. BOJÓWKI z Kamilem Wnukiem, GM Arsenał, Pozna. o PADZIERNIK. 10. WALKA Z MATERI. ODA Piotrków Trybunalski.
o WRZESIE
. 9. WALKA Z KONSTRUKCJ. CSW Toru.
o SIERPIE
. 8 WALKA ZE ZŁYMI MYLAMI. Galeria Sztuki Współczesnej, Opole.
o LIPIEC. 7. potajemna WALKA O ODPOWIEDNI CZAS I MIEJSCE. MS1,
Łód.
o CZERWIEC. 6. rebeliancka WALKA O PRZETRZE
. Galeria BWA Katowice.
o MAJ. 5. partyzancka WALKA O PRZETRWANIE. Galeria -1, Warszawa
o KWIECIE
. 4. WALKA O SENS. Galeria Sztuki Najnowszej, Gorzów Wielkpolski.
o MARZEC. 3 WALKA O SIEBIE. Galeria Odra Zoo, Szczecin.
o LUTY 2. WALKA O ZAUFANIE. Galeria Szara kamienica, Kraków.
o STYCZE
: 1. WALKA O NIESKOCZONE MOLIWOCI POMYŁKI. Galeria Arttrakt, Wrocław.

2012
o ‘STANY SKUPIENIA’, malarstwo, wideo. Galeria Entropia Wrocł
aw.
o ‘TAJEMNICA’ performance, ACTIVE SPACE GSN w Galerii Sztuki Najnowszej, Gorzów Wielkopolski. o Pokaz
filmu pt. ‘SENS’. Galeria Entropia Wrocław.

2011
o ‘NIESKOŃ
CZONOŚĆ’ performance wychodzcy w przestrzemiejsk, BWA Jelenia Góra. o ‘DOTYKAJ’ wystawa obrazów dwikowych i performance, Galeria Strefa A, Kraków.
o ‘DO TWARZY MI W NIEBIESKIM’ wystawa, performance , Galeria Entropia, Wroc
ław.
o ‘Poczucie bezpiecze
stwa’ performance, Galeria Szyperska, Poznań.

2010
o ‘TO JUŻ
ZOSTAŁO NAZWANE: wystawa malarstwa’ BWA Zielona Góra.
o ‘Kochaj mnie!’ wystawa malarstwa wraz z akcj
ART ATAK, Galeria Arttrakt Wrocław.
o ‘A stranger’ performance w ramach weekendu Polsko Niemieckiego w Domu Edyty Stein, Wrocł
aw.
o ‘Malatura czasem’. Wystawa malarstwa. Centrum kultury Agora. Wroc
ław.
o Performance pt. ‘NAZWIJ TO JAK CHCESZ. Zawsze chcia
łam to zrobi.’ Galeria ENTROPIA,Wrocław.

2009
o Pokaz dyplomowy pt. ‘MALOWAĆ
’ odbywajcy siw trzech miejscach Wrocławia w nocy z 10 na 11 lipca – perfor

mance z projekcjami malarskimi (multimedialnymi) na terenie Wrocławia.
o ‘WINDA’, projekt zmiany d
wiku w windzie we wrocławskiej ASP.
o Udzia
ł w „Programie alternatywnym” w TVP Kultura – akcja pt. ‘Obraz nakreślony’.

2008
o ‘Poznanie’, wystawa malarstwa, fotografi
i i video, Poznaska Galeria Nowa.
o ‘Zadomowienie’ akcja-instalacja w pracowni prof. wizyt. Dominika Lejmana ASP Pozna
. o ‘Zbdna sztuka’ akcja, Wrocław http://www.zbednasztuka.prv.pl

2007
o ‘Antywystawa malarstwa’, Galeria BWA Studio, Wrocł
aw.
o ‘Tango’, performance, Urz
d Pocztowy, Rynek, Wrocław.
o ‘Kto ogl
da moje malarstwo’, wystawa malarstwa i instalacja, Galeria KONT, Lublin. o ‘Na zewntrz’, pokaz multimedialny w oknach budynku ASP we Wrocławiu.

2006
o ‘Cią
gle marz’, wystawa malarstwa i video, Galeria Skalna, Strzeliski Orodek Kultury o ‘Pal, bo nie rozumiem’, akcja, Wrocław.
o ‘...MALOWA
...’, instalacja - performance, Galeria !Sputnik, Wrocław.

Działania zbiorowe:
2013
o
WIAT SIĘ ŚMIEJE. Galeria Klimy Boheskiej, Warszawa.
o MA
ŁE JEST WIELKIE. Galeria Propoganda , Warszawa.
o STATE OF ERTRANCE. Antyfestiwal Warsovie, lokal po Krytyce Politycznej - Nowy Wspania
ły wiat, Warszawa. o Epidemic. CSW Toru.
o Wystawa pokonkursowa ma
łych form malarskich, Wozownia Toruń.

2012
o 6 Festiwal Performance Koł
a Czasu, performance JESTEM, Centrum Sztuki Współczesnej Toru.
o
Łódzkie Spotkania Teatralne, performance JESTEM WSZDZIE GDZIE MNIE NIE MA, Łód.
o SILESIA BIENNALE Wa
łbrzych, perforamcne NOTHING PERSONAL, wystawa w Muzeum Współczesne Wrocław o II SPOTKANIA SZTUKI NIEZALENEJ (Rezerwat Sztuki) w Lanckoronie.
o ‘Ma
łe pranie ręczne’ Galeria Strefa A, Kraków.
o HASIOR - reinkarnacje wystawa w surowej przestrzeni 300m kw Krupówki Zakopane, z inicjatywy

Prospect Crew - Prospect Group oraz Galerii Strefa A.
o mię
dzynarodowy festiwal INTERAKCJE - performance trwajcy 3 dni pt. ‘FASCYNACJA’. Piotrków Trybunalski.
o „7 Gestów malarskich” performance wraz z Agat
Bielskpt. ‘NIE-MOC’
o 100% wystawa side specy
fic w eksperymentalnym obiekcie architektonicznym w Leszczynach, performance pt. ‘TAM’. o OMG - performance doobiektywowy “NIC SINIE DZIEJE”, Galeria Miejska Wrocław.

 

2011
o Wystawa 10go konkursu Gepperta, obraz – performance „ NIE DOTYKAJ!”, BWA Wroc
ław. o ‘Oszuci na wakacjach’ wystawa poplenerowa Galeria Arttrakt, Wrocław.
o ‘Trzysta milionów’ Galeria Art New Media Warszawa.
o Triennale M
łodych w Orosku. ‘WSZYSCY TO MAMY’ performance - instalacja.
o Pierwszy Mi
dzynarodowy Festiwal Sztuki Efemrycznej „Konteksty” Sokołowsko,

performance pt. ‘histeria’.
o wystawa m
łodych artystów nominowanych do Nagrody Fundacji Vordemberge - Gildewart, MOCAK, Kraków.
o ‘JESTEM CISZ
WRÓD TWOICH SEKRETÓW’ na wystawie “BEYOND THE LIMINAL EXPERIENCE” Galeria

[Valut] , Prato, Włochy.

2010
o Festival ‘Podwodny Wroc
ław’ scena artystów intermedialnych ‘FALA/E/ SZTUKI

...POMIDZY... MIEJSCEM A CZASEM’, instalacja interaktywna pt. ‘po za itd.’
o UP SIDE DOWN INSIDE OUT. Rechtsanwaltskanzlei Strei
fler & Kollegen Berlin.
o ‘Linia Y’ Wystawa m
łodych artystów. Galeria Appendix 2. Malarstwo, dokumentacja performance,Warszawa. o „Opowieci dziwnej treci”. Galeria BWA Lublin. Instalacja pt. ‘POZYCJE.’

2009
o Udzia
ł wystawie pokonkursowej 19-go Ogólnopolskiego Przegldu Malarstwa Młodych PROMOCJE 2009.
o Udzia
ł wystawie pokonkursowej VIII edycji konkursu „Autoportret” w Stalowej Woli.
o Udzia
ł wystawie pokonkursowej 8 edycji konkursu pt. „Artystyczna podróHestii”.
o Wystawa „Sztuka po godzinach” - video instalacja na p
łatkach białych rópt. „Układy” w CSW Łania, Gdask.
o “Enter/Escape. Jak malarstwo kszta
łtuje nowe przestrzenie? Wystawa w ramach festiwalu INSPIRACJE w Szczecinie.

Obraz procesualny z udziałem publicznoci pt. SURFACE.

2008
o „Sztuka po godzinach”, akcja, instalacja, video, Galeria Promocji M
łodych Rondo, Łód.

2007
o ‘PRZETRWANIE’, video-instalacja, Przegl
d Młodej Sztuki w Ekstremalnych Warunkach SURVIVAL 5, Orodek SPA,

Wrocław.

2006
o ‘Mandala’, performance-instalacja, Przegl
d Młodej Sztuki w Ekstremalnych Warunkach

Główny Wrocław.

NAGRODY I WYRÓNIENIA

2013
o Wyró
nienie honorowe na festiwalu IN OUT w CSW Łania w Gdasku za film z akcji Art Atak.

2012
o Pierwsza nagroda w konkursie „VII Wa
łbrzyski Przegld Filmów Niekonwencjonalnych” o Nagroda w konkursie filmowym “Ogiew Głowie”, Łód.

2011
o Nominacja i udzia
ł w 10 konkursie Gepperta BWA we Wrocławiu.
o Nominacja i udzia
ł w 6 Triennale Młodych w Orosku.
o Nominacja do Nagrody Fundacji Vordemberge - Gildewart , udzia
ła w wystawie w Muzeum Sztuki Współczesnej w

Krakowie.

2010
o Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „M
łoda Polska”. o nominacja do nagrody WARTO Gazety Wyborczej.

2009
o Wyró
nienie i order za najlepszpracdyplomowna kierunku malarstwo, ASP we Wrocławiu. o Stypendium czasopisma Artluk dla Młodego Twórcy.
o Obraz z cyklu „Okaleczone” zakwali
fikowany na wystawpokonkursow19-go Ogólnopolskiego

Przegldu Malarstwa Młodych PROMOCJE 2009.
o Obraz pt. „Autoportret w samotno
ci czyli internet” zakwalifikowany na wystawpokonkursowVIII edycji konkursu

„Autoportret” w Stalowej Woli.
o Obraz pt. „Autoportret z reklamy czyli autodestrukcja” zakwali
fikowany do finału 8 edycji konkursu pt. „Artystyczna

podróHestii – udział w wystawie pokonkursowej.”

2008
o Wyró
nienie w konkursie organizowanym przez portal internetowy Wywrota w kategorii inne formy twórczoci za

malarstwo procesualne “Autoportret pleśń, sól”.
o Film “Recycling” zakwali
fikowany i prezentowany na III MIDZYNARODOWYM PRZEGLDZIE FILMÓW

EKSPERYMENTALNYCH I VIDEOARTU w Rybniku.

SURVIVAL 4, Dworzec
2007

o Konkurs „Dialog z kultur”- wyrónienie w kategorii malarstwo - udział w wystawie pokonkursowej w auli ASP Wrocław

o Wyrónienie w konkursie na plakat Midzynarodowego Festiwalu Ofensiva 2008- udział w wystawie pokonkursowej w kinie Warszawa we Wrocławiu.

Galeria ARTTRAKT

mieści się przy skrzyżowaniu ulicy Ofiar Oświęcimskich i Placu Solnego we Wrocławiu, w odbudowanej po wojnie części renesansowej kamienicy, należącej niegdyś do wrocławskiego patrycjusza Heinricha von Rybisha, notabene kolekcjonera dzieł sztuki.

Po wojnie, w mieszkaniu na pierwszym piętrze kamienicy mieszkał i pracował Eugeniusz Geppert- artysta malarz, założyciel i pierwszy rektor wrocławskiej PWSSP wraz z żoną Hanną Krzetucką- malarką, inicjatorką ogólnopolskiego Konkursu im. Eugeniusza Gepperta.

Adres:
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/1
50-069 Wrocław
kom. 502581905
galeria@arttrakt.pl
Godziny otwarcia:
wtorek-piątek 14:00 - 18:00
sobota-11:00-15:00